Category: Sofija

Bugarska

Bugarska je zemlja koja se nalaz na važnom i veoma prometnom pravcu koji povezuje srednju Evropu sa Malom Azijom i Bliskim istokom. Osim drumskog saobraćaja prometno značenje ima i granična reka Dunav kojom se...