Philippi – kapija između Evrope i Azije


Stara neolitska naseobina dobila je ime Philipp po Filipu II Makedonskom koji je zauzeo ovo područje mirnim putem i dao mu svoje ime 356. godine p.n.e.
Odlika bogatstva tog perioda je jedina kovnica novca u ovoj okolini koja je imala sopstveni bakatni i zlatni novac. Veoma plodna zemlja i položaj na raskrsnici puteva doneli su ovom gradu velike uspone, ali i padove.

Ovo područje 42. godina p.n.e, postaolo je pozornica važnog istorijskog događaja – Bitke kod Filipa. Tu su se sukobile vojske Bruta (ubice Julija Cezara) i Kasija i vojske Oktavijana i Marka Antonija. Nakon pobede Oktavijana i Marka Antonija grad naseljavaju novi rimski doseljenici i počinje se sa podizanjem raskošnih građevina i sa gradnjom Foruma. Dobivši na poklon plodnu zemlju naseljenici ubrzano razvijaju rimsku koloniju i donose svoje običaje i svoje bogovoe.
Religijski podeljen između starih tračkih i novih rimskih božanstava, grad je oko 50-te godine p.n.e. sa oduševljenjem prihvatio Apostola Pavla koji je doneo hrišćanstvo. U gradu se uskoro podižu raskošne i očaravajuće bazilike i baptisterije (krstionice). Na ovom području apostol Pavle krstio je i prvu žaenu hriščanku Svetu Lidiju. Na ovaj događaj ostalo je sećanje do današnjih dana, pa je 1974. podignuta crkva u kojoj se isključivo krste deca iz Kavale.
Osim svetilišta mesto je poznato i po antičkom pozorištu koje predstavlja najstariju građevinu na lokalitetu. To je jedino antičko pozorište koje je imalo lift. Dolaskom Rimljana, pozorište dobija novu sfrhu – postaje poprište borbi između gladijatora i životinja.
Ipak, najznačajnije nalazište je Agora tj. Forum koje svedoči o tome da je to najvažnije mesto antičkog grada koji je ujedno bio i razvijeni trgovinski i upravni centar. Mnogi značajni artifakti čuvaju se u muzeju, a među najvrednijima je i natpis koji je deo dijagrama Aleksandra Velikog u kome su utvrđene granice predela Filipi.
Ako ste u blizini Kavale, obavezno posetite ovaj značajni lokalitet.

Vaši komentari

You may also like...