Poslednje srpsko carstvo


SUBOTICA
Geografska širina:  46.1004228°
Geografska dužina:  19.6651681°

Car Jovan Nenad

Iste 1492. godine kada je otkriven novi svet – Amerika, veruje se da se rodio dečak sa posebnim belegom koji će zauzeti posebno mesto u srpskoj mitologiji. I baš zbog tog belega, linije debljine prsta koja je polazila od desne slepoočnice, pa sve do desnog stopla,  savremenici ga prozvaše Crni Čovek. Istorija mu je odredila da bude poslednji srpski car.

Kada se pominje srpsko carstvo prva asocijacija je Car Dušan, a kada se čuje nadimak Crni svi pomislimo na Karađorđa. Međutim, ovde je reč o posve drugom srpskom junaku koji je, iako carevao samo godinu dana, ostao zapamćen i danas spominjan.

Niko pouzdano ne zna čiji je potomak Jovan Nenad i odakle je došao, ali se na srpskoj istorijskoj sceni pojavio baš na vreme i to nakon čuvene Mohačke bitke u kojoj gine ugarsko-češki kralj Ludvig, a nakon toga teritorije Ugarske bivaju podeljene između Osmanlija i Hazburgovaca.

U jeku borbe za vlast između ugarske i hazburške vlastele pojavljuje se Jovan Nenad i sa četom svojih boraca oslobađa delove današnje Vojvodine od vojske Sulejmana Veličanstvenog. Zbog toga postaje interesantan i Zapolji i Ferdinandu koji su želeli da im postane saveznik. U početku, Jovan Nenad se priklonio Zapolji, ali je širio svoje teritorije direktno na uštrb mađarskih plemića, pa se zbog toga udaljio od Zapolje i okrenuo Ferdinandu od koga je dobio čvrste garancije za osnivanje samostalne države i proklamaciju carstva.

Tri veka pre formalnog ukidanja feudalizma, podeljena je zemlja narodu i vojnicima i osnovana moderna država slobodnih i jednakih ljudi čiji je glavni grad Subotica. Kako se završila ova saga možete pročitati ovde.

Vaši komentari

You may also like...