Tagged: vojničko groblje

Zejtinlik – Zeitenlik, Ampelokipoi, Solun

SRPSKO VOJNIČKO GROBLJE Geografska širina:  40.6541120° Geografska dužina:  22.9337277° „Dok držiš zastavu, drži i ona tebe da ne padneš.“ Sa ovim rečima nas je pre osam godina ispratio starina Đorđe Mihajlović završavajući svoju priču o naslednom redu...

„Sinu slavnih Helena, srpski narod“

SPOMENIK DRINSKOJ DIVIZIJI Geografska širina:  39.476208° Geografska dužina:  19.896622° Prateći fragmente priča o vojnicima „Drinske divizije“ koji su kroz mnoge borbe i brojne bitke proneli slavu srpske vojske u šest ratova, počev od Prvog i Drugog...