Važno je brinuti o svojima, ali poštovati i tuđeSticajem okolnosti, video sa neobičan spomenik i došao do interesantnog saznanja o vojnicima iz Velikog rata. Spomenik se nalazi na posve neobičnom mestu: u krugu KBC Bežanijska Kosa. I pored toga što je naslov na srpskom jeziku simbol šlema i uklesana imena jasno govore da je spomenik posvećen mađarskim i nemačkim vojnicima. Sve to je bio dovoljan razlog za pokretanje pretrage na Internetu.

Istini za volju, veoma malo informacija se može naći o ovom lokalitetu, ali ono što sam našao je fascinantno. Prvo sam pretragu vršio po slikama i uočio da je do samo pre par godina natpis bio skoro izbledeo i jedva čitljiv. Sada se jasno vidi tekst što znači da neko ipak brine o ovom lokalitetu. Druga informacija koju sam saznao je da je na ovom području bilo staro nemačko groblje za stanovnike velikog nemačkog naselja u okolini Zemuna. Zbog izgradnje KBC groblje je izmešteno. Nisam našao odgovr na pitanje zašto i ovaj spomenik nije premešten.

Ipak, najzanimljivije informacije ostavljam za kraj. Na jednom od forumu saznao sam od čoveka sa nadimkom Paja da je gotovo pre dve godine imao slično iskustvo kada je prvi put video ovaj spomenik. Paja je izvršio detaljno pretraživanje, a ja prosleđujem jedan deo:  „Prvo što sam pomislio bilo je da su vojnici stradali na tom mestu i da su možda čak tu nekad i počivali. Tu na scenu stupa kolega Markgraf koji je u spiskovima ranjenih i poginulih pronašao ime Franz Knechtsberger. Rođen je 1890. u Bratislavi (Pozsony), „kanonir“ 6. puka tvrđavske artiljerije (FstAR 6), a umro 14. decembra 1914. Sahranjen na Francenstalskom groblju u Zemunu (Semlin). Jozsef Kerékgyártó i Balázs Golián su bili pripadnici 3. honvedskog pešadijskog puka. Ranjeni su novembra 1914. i izgleda da su preminuli u nekakvoj pomoćnoj vojnoj bolnici u Zemunu.“  Celo Pajino istraživanje možete videti ovde.

Za mene lično ova personalizacija imena sa spomen ploče znači puno: navodi na razmišljanje i podstiče na dalje istraživanje o davnim vremenima.

Vaši komentari

You may also like...